Energietransitie

In de laatste maand van het jaar 2020 zijn wij druk doende met de aanleg van het warmtenetwerk;

Afgelopen voorjaar hebben wij de boilers van o.a. het hoofdgebouw/schuur/snackbar en zwembad aan elkaar gekoppeld. 

In de praktijk betekent het; de Heatpipes op de daken geven teveel warmte aan de boilers. Door alles aan elkaar te koppelen en door het plaatsen van een warmtebuffer kunnen we dit teveel aan warmte gaan opslaan. 

Op bijgaande foto’s ziet u het graafwerk voor de te plaatsen warmtebuffer. Deze ziet u op de laatste foto’s 10x10x2.40, met een inhoud van 170M3. Het teveel aan opgewekte warmte in de zomer gaan we nu opslaan, door het water te verwarmen wat in de buffer zit.

De wamte kunnen we dan gebruiken in de winter en zo worden we voor 85% energieneutraal. Wordt vervolgt in de volgende nieuwsberichten.

warmtenet20 warmtenet20
warmtenet26 warmtenet26
warmtenet19 warmtenet19
warmtenet35 warmtenet35
warmtenet38 warmtenet38